Мобилни услуги

Кратък речник на термините свързани с мобилните услуги.

3G
Стандарт за мобилна комуникация от трето поколение поддържащ трансфер на данни поне 200 kbit/s
LTE/4G
LTE (Long Term Evolution)/4G е следващото поред, четвърто поколение мобилна технология. Въвеждането в експлоатация на такъв тип технология е трудоемък процес, изискващ много инвестиции, нови елементи в мрежите, прилагане на нови знания и създаване на нови услуги, ползващи LTE мрежи. Процесът включва и подготвяне на крайните устройства за ползване на тази технология.